-

Vznik sportovního klubu

V těchto dnes probíhá registrace spolku Fun&Play Praha, z.s., který bude střešní organizací nově vzniklého sportovního klubu Rhinos.

Nově vzniklý sportovní klub Rhinos se chce zaměřit na práce především s mládeží v následujících sportech:

  • baseball
  • softball
  • florbal
  • atletika (především týmové pojetí atletiky)

V budoucnosti se však nebráním přibráním dalších sportů pod křídla Rhinos. Stejně tak je naším cílem zajistit sportoviště pro trénink a soutěže pro tyto výše uvedené sporty. Více sportů je dáno tím, že ne každý se chce orientovat právě na jeden sport a každý má předpoklady vyniknout v jiném sportu.

Jako první chceme začít s nábory do oddílu baseballu, tento sport je nám nejbližší, máme s ním nejvíce zkušeností. Souběžně s baseballem velice rádi nastartujeme i softballovou sekci. V mládeži do jedenácti let předpokládáme existenci smíšených týmů baseballu. Dvanáctiletá a starší děvčata se následně oddělí od chlapců a vytvoří vlastní dívčí tým s orientací na baseball.

 


Aktualizováno: 24.11.2020